piątek, 20 stycznia 2017, 10:52

Przekaż 1% swojego podatku na Akademię Piłkarską Motor Lublin

1procentZachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz dziecięcych i młodzieżowych grup piłkarskich Motoru Lublin.

Aby przekazać 1% swojego podatku w pierwszej kolejności należy w ustawowo określonym terminie złożyć odpowiednią deklarację roczną.

Każda deklaracja podatkowa zawiera pola (zatytułowane „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”), w których podatnik może wpisać dane organizacji pożytku publicznego, na którą chce przekazać swój 1% rocznego podatku. W jednym z pól należy podać numer KRS rzeczonej organizacji (w przypadku Motoru nr KRS to 0000267893), natomiast w drugim kwotę, jaką podatnik decyduje się przekazać.

Przy wpisywaniu przekazywanej sumy w odpowiednie pole zeznania podatkowego, należy pamiętać, aby nie przekraczała ona faktycznej kwoty stanowiącej 1% podatku – dodatkowo trzeba zaokrąglić tę kwotę do 10 groszy w dół.

Przekazując 1% swojego podatku wspierają Państwo rozwój młodych zawodników oraz udoskonalenie systemu szkolenia w dziecięcych i młodzieżowych grupach piłkarskich Motoru Lublin.

Komentarze