piątek, 24 marca 2017, 14:05

Zapraszamy młodych piłkarzy do klas VI i VII Motoru Lublin w Szkole Podstawowej nr 44

motor-lublinZapraszamy wszystkich utalentowanych zawodników do klas VI i VII w Szkole Podstawowej nr 44 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie) mieszczącej się przy ul. Tumidajskiego 6A.

Zapisy do klasy VII profilowanej w piłce nożnej odbędą się w dniach 13-27 marca 2017 r. (27 marca – do godz. 17:00).

Rodzice kandydatów składają w sekretariacie szkoły:
1. świadectwo ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej (do wglądu; do dokumentacji szkolnej wykonywana jest na miejscu kopia).
2. wydane przez szkołę podstawową, do której uczęszcza uczeń, zestawienie okresowych ocen klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2016/2017.
3. podanie o przyjęcie (formularz jest dostępny w sekretariacie szkoły, można go wypełnić na miejscu),
4. zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej lub – kandydaci trenujący w klubach piłkarskich – kartę zdrowia (do wglądu; do dokumentacji szkolnej wykonywana jest na miejscu kopia).

27 marca 2017 r. o godz. 18:30 odbędzie się na szkolnym boisku próba sprawnościowa dla kandydatów (obowiązkowy strój sportowy).

28 marca 2017 r. o godz. 15:00 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniach 23 lub 26 czerwca 2017 r. (do godz. 15:30) świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej (do wglądu; do dokumentacji szkolnej wykonywana jest na miejscu kopia).

Kontakt: Tomasz Złomańczuk (koordynator): tel. + 48 501 694 031, bądź też sekretariat szkoły: tel. 81 747 60 16.

Komentarze