Kup bilet online
Sprzedaż biletów prowadzona jest w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo, w siedzibie klubu na Arenie Lublin - od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 oraz w piątek (20.10.) w godz. 10:00-19:00, a także w kasach Areny Lublin - tylko w dniu meczu od godz. 10:00. Bilety online na bilety.motorlublin.eu.
poniedziałek, 31 lipca 2017, 20:13

Eco Projekt na kolejny sezon z Motorem Lublin

Eco ProjektKolejną firmą, która zdecydowała się przedłużyć umowę sponsoringową z naszym klubem na kolejny sezon jest przedsiębiorstwo Eco Projekt.

Przedmiotem działania firmy Eco Projekt jest wykonywanie kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowych zakończonych pozwoleniem na budowę.

Eco Projekt współpracuje z doświadczonymi projektantami (min. współpraca z Politechniką Lubelską) jak i z młodymi, ambitnymi asystentami, dla których ich praca jest prawdziwą pasją. Jak wskazuje nazwa firmy, Eco Projekt stosuje ekologiczne a zarazem nowatorskie oraz innowacyjne rozwiązania projektowe. Przedsiębiorstwo świadczy również profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, marketingu, promocji oraz reklamy.

Eco Projekt zajmuje się w szczególności projektowaniem:
a) obiektów sportowych (boiska, stadiony, kompleksy sportowe, hale i sale sportowe);
b) obiektów użyteczności publicznej (biblioteki, szkoły, żłobki i przedszkola, świetlice);
c) hangarów i hal magazynowych oraz produkcyjnych;
d) oczyszczalni ścieków;
e) dróg i chodników;
f) mostów i kładek;
g) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
h) zalewów oraz zbiorników retencyjnych;
i) stacji uzdatniania wody, ujęć wody, w tym także badaniami wydajności studni oraz pomiarami zwierciadła wody w studniach;
j) ekologicznych placów zabaw.

Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania: ekspertyz i opinii technicznych, wizualizacji, kosztorysów, świadectw i charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych, operatów wodnoprawnych, kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Eco Projekt:
a) wykonuje Plany Gospodarki Niskoemisyjnej;
b) projektuje inwestycje oparte na Odnawialnych Źródłach Energii;
c) pomaga pozyskiwać źródła finansowania inwestycji;
d) konserwuje obiekty sportowe;
e) prowadzi zastępstwa oraz nadzory inwestorskie;
f) świadczy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, marketingu, promocji oraz reklamy.

Serdecznie dziękujemy firmie Eko Projekt za zaufanie i wsparcie klubu!

 
ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ
tel. kom. 605 150 114
fax: 81 463 60 38
e-mail: wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl

Adres do korespondencji:
ul. Ułanów 22/49
20-554 Lublin

Siedziba biura:
ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin

Komentarze