czwartek, 28 grudnia 2017, 09:49

Akademia Piłkarska Motor Lublin organizacją pożytku publicznego! Przekaż jej 1% swojego podatku!

OPPJest nam niezmiernie miło poinformować, iż po długich staraniach Akademia Piłkarska Motoru Lublin uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Uzyskanie statusu OPP oznacza, iż na statutową działalność Akademii odprowadzać można 1% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w rocznej deklaracji PIT.
 


 
Jak przekazać 1% swojego podatku Akademii Piłkarskiej Motoru Lublin?

Aby przekazać 1% swojego podatku w pierwszej kolejności należy w ustawowo określonym terminie złożyć odpowiednią deklarację roczną.

Każda deklaracja podatkowa zawiera pola (zatytułowane „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP„), w których podatnik może wpisać dane organizacji pożytku publicznego, na którą chce przekazać swój 1% rocznego podatku. W jednym z pól należy podać numer KRS rzeczonej organizacji (w przypadku Motoru nr KRS to 0000484104), natomiast w drugim kwotę, jaką podatnik decyduje się przekazać.

Przy wpisywaniu przekazywanej sumy w odpowiednie pole zeznania podatkowego, należy pamiętać, aby nie przekraczała ona faktycznej kwoty stanowiącej 1% podatku – dodatkowo trzeba zaokrąglić tę kwotę do 10 groszy w dół.

 
Poniżej przykład prawidłowo wypełnionego pola deklaracji PIT dotyczącego przekazania 1% podatku:

przykład
 
Przekazując 1% swojego podatku wspierają Państwo rozwój młodych zawodników oraz udoskonalenie systemu szkolenia w dziecięcych i młodzieżowych grupach piłkarskich Motoru Lublin.

Komentarze