Kup bilet online
Sprzedaż karnetów prowadzona jest w siedzibie klubu na Arenie Lublin - w dni robocze w godz. 9:30-16:30 oraz w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo. Sprzedaż karnetów online na bilety.motorlublin.eu. Cennik karnetów oraz więcej szczegółów na motorlublin.eu/karnety.
środa, 11 lipca 2018, 09:42

Eco Projekt dalej gra z Motorem Lublin!

Przedsiębiorstwo Eco Projekt nadal będzie wspierać Motor Lublin. Umowa z naszym Partnerem została przedłużona o kolejny sezon.

Przedmiotem działania firmy Eco Projekt jest wykonywanie kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowych zakończonych pozwoleniem na budowę.

Eco Projekt współpracuje z doświadczonymi projektantami (min. współpraca z Politechniką Lubelską) jak i z młodymi, ambitnymi asystentami, dla których ich praca jest prawdziwą pasją. Jak wskazuje nazwa firmy, Eco Projekt stosuje ekologiczne a zarazem nowatorskie oraz innowacyjne rozwiązania projektowe. Przedsiębiorstwo świadczy również profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, marketingu, promocji oraz reklamy.

Eco Projekt zajmuje się w szczególności projektowaniem:
a) obiektów sportowych (boiska, stadiony, kompleksy sportowe, hale i sale sportowe);
b) obiektów użyteczności publicznej (biblioteki, szkoły, żłobki i przedszkola, świetlice);
c) hangarów i hal magazynowych oraz produkcyjnych;
d) oczyszczalni ścieków;
e) dróg i chodników;
f) mostów i kładek;
g) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
h) zalewów oraz zbiorników retencyjnych;
i) stacji uzdatniania wody, ujęć wody, w tym także badaniami wydajności studni oraz pomiarami zwierciadła wody w studniach;
j) ekologicznych placów zabaw.

Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania: ekspertyz i opinii technicznych, wizualizacji, kosztorysów, świadectw i charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych, operatów wodnoprawnych, kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Eco Projekt:
a) wykonuje Plany Gospodarki Niskoemisyjnej;
b) projektuje inwestycje oparte na Odnawialnych Źródłach Energii;
c) pomaga pozyskiwać źródła finansowania inwestycji;
d) konserwuje obiekty sportowe;
e) prowadzi zastępstwa oraz nadzory inwestorskie;
f) świadczy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, marketingu, promocji oraz reklamy.

Serdecznie dziękujemy firmie Eko Projekt za zaufanie i wsparcie klubu!

 
ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ
tel. kom. 605 150 114
fax: 81 463 60 38
e-mail: wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl

Adres do korespondencji:
ul. Ułanów 22/49
20-554 Lublin

Siedziba biura:
ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin

Komentarze