Kup karnet

Akredytacje

Osoby, którym przed rundą jesienną wydane zostały akredytacje na cały sezon 2016/2017, nie muszą już ponownie składać wniosków akredytacyjnych na rundę wiosenną. Jednakże, ze względu na zmianę oznaczenia stref dostępu na Arenie Lublin, klub zobligowany jest do wymiany wydanych już akredytacji na nowe. Wymiany starej akredytacji na nową dokonać będzie można przed dowolnym meczem domowym Motoru w Punkcie Odbioru Akredytacji (mapka stadionu dostępna tutaj).

 
Akredytacje stałe na rundę wiosenną 2017:

Osoby, które nie posiadają akredytacji na cały sezon 2016/2017, mogą ubiegać się o akredytację stałą na mecze Motoru rozgrywane w rundzie wiosennej 2017. Wnioski akredytacyjne składać można do środy 8 marca br. do godz. 16:00 wysyłając e-mail na adres: marketing@motorlublin.eu.

W treści wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko;
– nr PESEL;
– nazwę redakcji;
– rodzaj akredytacji (Prasa/Radio/Internet/Foto/TV);
– nr telefonu.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Akredytacje na pojedyncze mecze:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania meczu wysyłając e-mail na adres: marketing@motorlublin.eu.

W treści wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko;
– nr PESEL;
– nazwę redakcji;
– rodzaj akredytacji (Prasa/Radio/Internet/Foto/TV);
– nr telefonu;
– mecz, którego dotyczy wniosek.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.