Kup bilet online
Sprzedaż biletów prowadzona jest w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo, w siedzibie klubu na Arenie Lublin - w dni robocze
w godz. 9:30-16:30 oraz w piątek 26.10 godz. 9:30-18:30, a także w kasach biletowych Areny Lublin - tylko w dniu meczu od 10:00. Sprzedaż online: bilety.motorlublin.eu.
Podczas meczu prowadzona będzie zbiórka karmy i innych produktów dla bezdomnych zwierząt będących pod opieką "Lubelskiego Animalsa". Więcej tutaj.

Dane Spółki

Motor Lublin SA
ul. Stadionowa 1
20-405 Lublin

e-mail: sekretariat@motorlublin.eu
tel.: 519 519 275 (telefon czynny w dni robocze w godz. 9:00-17:00)

NIP: 7123213518
REGON: 060640589

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 8 456 000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000359854