Dane Spółki

Motor Lublin SA
ul. Stadionowa 1
20-405 Lublin

e-mail: sekretariat@motorlublin.eu
tel.: 519 519 275 (telefon czynny w dni robocze w godz. 9:00-17:00)

NIP: 7123213518
REGON: 060640589

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 8 456 000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000359854