Grupy zorganizowane

Dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży (ze szkół, ośrodków wychowawczych, domów dziecka itp.) wstęp na mecze Motoru rozgrywane na Arenie Lublin jest BEZPŁATNY.

Aby grupa zorganizowana mogła wziąć udział w meczu należy przesłać na adres e-mail marketing@motorlublin.eu zgłoszenie zawierające:

– listę osób, które chcą wziąć udział w danym spotkaniu Motoru, w tym także opiekuna/ów grupy (imiona, nazwiska, numery PESEL);
– nazwę placówki;
– dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu) do osoby odpowiedzialnej za grupę.

Minimalna liczba osób w zgłaszanej grupie to 11 (10 podopiecznych + 1 opiekun). Na każdych 10 podopiecznych 1 opiekun wchodzi na mecz bezpłatnie.

Grupy zgłaszać można najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem danego meczu.