Kup bilet online
Sprzedaż biletów oraz karnetów prowadzona jest w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo, w siedzibie klubu na Arenie Lublin - codziennie w dni robocze w godz. 9:30-16:30 oraz w piątek 17.08 w godz. 9:30-19:00, a także w kasach Areny Lublin - tylko w dniu meczu od godz. 10:00. Sprzedaż online: bilety.motorlublin.eu.

Akredytacje


Akredytacje stałe na sezon 2018/2019:

Wnioski akredytacyjne na sezon 2018/2019 składać można do piątku 16 sierpnia br. do godz. 14:00 za pośrednictwem formularza na stronie:

Formularz akredytacyjny, akredytacje stałe na sezon 2018/2019

 


Akredytacje na pojedyncze mecze:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania meczu za pośrednictwem formularza na stronie:

Formularz akredytacyjny, akredytacje jednorazowe

 


Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!


Regulamin pracy mediów akredytowanych na domowe mecze Motoru Lublin S.A.


 
Kontakt e-mail dla mediów: media@motorlublin.eu