Media

Akredytacje jednorazowe:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje jednorazowe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 
Regulamin pracy mediów akredytowanych na domowe mecze Motoru Lublin

Kontakt e-mail dla mediów: media@motorlublin.eu