Media

Akredytacje stałe na sezon 2017/2018:

Wnioski akredytacyjne na sezon 2017/2018 składać można do piątku 4 sierpnia br. do godz. 12:00 wysyłając e-mail na adres: media@motorlublin.eu.

W treści wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko;
– nr PESEL;
– nazwę redakcji;
– rodzaj akredytacji (Prasa/Radio/Internet/Foto/TV);
– nr telefonu.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Akredytacje na pojedyncze mecze:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania meczu wysyłając e-mail na adres: media@motorlublin.eu.

W treści wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko;
– nr PESEL;
– nazwę redakcji;
– rodzaj akredytacji (Prasa/Radio/Internet/Foto/TV);
– nr telefonu;
– mecz, którego dotyczy wniosek.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.