Media

Akredytacje stałe na rundę wiosenną 2020:
(dla przedstawicieli mediów, którzy nie posiadają akredytacji na cały sezon wydawanych przed starem rundy jesiennej 2019)

Wnioski akredytacyjne na rundę wiosenną 2020 składać można do czwartku 5 marca 2020 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje stałe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 
Akredytacje jednorazowe:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje jednorazowe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 
Regulamin pracy mediów akredytowanych na domowe mecze Motoru Lublin

Kontakt e-mail dla mediów: media@motorlublin.eu