Karnety - jesień 2019
Sprzedaż karnetów prowadzona jest w siedzibie klubu na Arenie Lublin - w dni robocze w godz. 9:30-16:30 oraz w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo. Sprzedaż karnetów online na bilety.motorlublin.eu. Cennik karnetów oraz więcej szczegółów na motorlublin.eu/karnety.

Media

Akredytacje stałe na sezon 2019/2020:

Wnioski akredytacyjne na sezon 2019/2020 składać można do piątku 9 sierpnia br. do godz. 12:00 za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje stałe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

Maile zwrotne z informacją o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji rozsyłane będą najpóźniej do poniedziałku 12 sierpnia br. do godz. 18:00.

 


 
Akredytacje jednorazowe:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje jednorazowe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 
Regulamin pracy mediów akredytowanych na domowe mecze Motoru Lublin

Kontakt e-mail dla mediów: media@motorlublin.eu