Media

Akredytacje jednorazowe:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje jednorazowe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 
Akredytacje stałe na rundę wiosenną 2019:

Osoby, którym przed rundą jesienną 2018 przyznana została akredytacja na sezon 2018/2019 nie muszą ubiegać się o akredytację na rundę wiosenną 2019.

Pozostałe osoby, które nie posiadają akredytacji stałej na sezon 2018/2019 mogą składać wnioski akredytacyjne na rundę wiosenną 2019 do środy 6 marca 2019 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje stałe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 
Regulamin pracy mediów akredytowanych na domowe mecze Motoru Lublin

Kontakt e-mail dla mediów: media@motorlublin.eu