Władze klubu

Zarząd klubu:
– Leszek Bartnicki (Prezes Zarządu) – od 22 grudnia 2016 r.

Rada nadzorcza:
– Paweł Majka (Przewodniczący Rady)
– Marcin Nowicki (Wiceprzewodniczący Rady)
– Mirosław Graboś
– Jacek Czarecki
– Robert Żyśko