Władze klubu

Zarząd klubu:
– Leszek Bartnicki (Prezes Zarządu) – od 22 grudnia 2016 r.
– Paweł Szymona (Członek Zarządu) – od 14 czerwca 2019 r.

Rada nadzorcza:
– Paweł Majka (Przewodniczący Rady)
– Jacek Czarecki
– Robert Żyśko
– Andrzej Kuszewski
– Tomasz Polesiński