Karnety - jesień 2019
Sprzedaż karnetów prowadzona jest w siedzibie klubu na Arenie Lublin - w dni robocze w godz. 9:30-16:30 oraz w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo. Sprzedaż karnetów online na bilety.motorlublin.eu. Cennik karnetów oraz więcej szczegółów na motorlublin.eu/karnety.

Władze Spółki

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

 
Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki – we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W obecnej kadencji Radę stanowią:
– Jacek Czarecki
– Robert Żyśko
– Andrzej Kuszewski
– Tomasz Polesiński

 
Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.

W obecnej kadencji Zarząd stanowi:
– Paweł Majka – Prezes Zarządu
– Paweł Szymona – Członek Zarządu