Kup bilet online
Sprzedaż biletów prowadzona jest w Lombardach Amsterdam przy ul. Lwowskiej 6d i Placu Dworcowym 4 - całodobowo, w siedzibie klubu na Arenie Lublin - w dni robocze
w godz. 9:30-16:30 oraz w piątek 26.10 godz. 9:30-18:30, a także w kasach biletowych Areny Lublin - tylko w dniu meczu od 10:00. Sprzedaż online: bilety.motorlublin.eu.
Podczas meczu prowadzona będzie zbiórka karmy i innych produktów dla bezdomnych zwierząt będących pod opieką "Lubelskiego Animalsa". Więcej tutaj.

Władze Spółki

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

 
Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki – we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W obecnej kadencji Radę stanowią:
– Paweł Majka (Przewodniczący Rady)
– Paweł Szymona
– Mirosław Graboś
– Jacek Czarecki
– Robert Żyśko
– Andrzej Kuszewski

 
Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.

W obecnej kadencji Zarząd stanowi:
– Leszek Bartnicki – Prezes Zarządu

 
Akcjonariusze

– Gmina Lublin
– Kapka Lesław
– Krzynówek Jacek
– Bąk Jacek
– Graboś Mirosław
– Styżej Andrzej
– Barański Juliusz
– Kuszewski Andrzej
– Gajewski Cezary
– Błędowski Krzysztof
– Przybyś Artur
– Ludjan Stanisław
– Persona Robert