Władze Spółki

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

 
Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki – we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W obecnej kadencji Radę stanowią:
– Paweł Majka (Przewodniczący Rady)
– Paweł Szymona
– Jacek Czarecki
– Robert Żyśko
– Andrzej Kuszewski
– Tomasz Polesiński

 
Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.

W obecnej kadencji Zarząd stanowi:
– Leszek Bartnicki – Prezes Zarządu