Wniosek o przyznanie akredytacji jednorazowej na domowe spotkanie Motoru Lublin

Dane dziennikarza:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj akredytacji:
Spotkanie:
 
Dane redakcji:
Nazwa redakcji:
Kierownik działu sportowego:
E-mail kierownika:
Telefon kierownika:
 

 
 

Komunikat ws. nowych przepisów o ochronie osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych
Regulamin pracy mediów akredytowanych na domowe mecze Motoru Lublin S.A.