poniedziałek, 4 lutego 2019, 16:13

Oferta przeprowadzenia testów motorycznych

W celu zwiększenia efektywności procesu szkolenia i zoptymalizowania selekcji na poszczególnych jego etapach Motor Lublin wychodzi z propozycją przeprowadzenia profesjonalnych testów w zakresie zdolności motorycznych z wykorzystaniem posiadanej aparatury pomiarowej. Oferta skierowana jest do klubów, akademii oraz związków piłkarskich, a także innych podmiotów sportowych.
 

 
Oferujemy pomiary z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Dzięki fotokomórkom „Microgate Witty” wykonujemy precyzyjną diagnostykę zdolności szybkościowych w biegach na 5 i 30 metrów oraz wytrzymałości szybkościowej w teście RAST. Natomiast przy użyciu urządzenia „Optojump” precyzyjnie określamy poziom mocy kończyn dolnych. Naszą ofertę uzupełnia progresywny test wahadłowy, czyli tzw. „Beep test” do oceny wytrzymałości ogólnej. Zapewniamy także wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia testów.

Przeprowadzenie testów pozwala na kompleksową ocenę potencjału motorycznego i obecnej dyspozycji zawodników, a także ich predyspozycji do wykonywania poszczególnych rodzajów wysiłku. Ponadto dokonane pomiary dają możliwość stworzenia profilu motorycznego drużyny, a tym samym wykazują zróżnicowanie poziomu zdolności motorycznych wewnątrz grupy.

Wszystko to ułatwia efektywniejsze prognozowanie rozwoju zawodników, ocenę ich przydatności na poszczególnych poziomach szkolenia oraz zoptymalizowanie ich przygotowania motorycznego.
 


 
Posiadana przez klub aparatura pomiarowa:

  • System fotokomórek „Microgate Witty” do oceny szybkości oraz wytrzymałości szybkościowej
  • Urządzenie „Optojump” do oceny mocy kończyn dolnych


 
Przykładowy zestaw testów:

  • Wyskok dosiężny z zamachem – moc kończy dolnych (urządzenie „Optojump”)
  • Bieg na dystansach 5 i 30m – szybkość startowa i lokomocyjna (system fotokomórek „Microgate Witty”)
  • „RAST” (sprint 7x30m z 25 s. przerwą na powrót do miejsca startu) – wytrzymałość szybkościowa (system fotokomórek „Microgate Witty”)
  • „Beep test” (progresywny test wahadłowy) – wytrzymałość ogólna

 


 
Więcej informacji uzyskać można mailowo bądź telefonicznie:

e-mail: testy@motorlublin.eu
tel.: 519 519 275

(telefon czynny w dni robocze w godz. 9:30-16:30)

 


Komentarze