Rekrutacja

W terminie od 23 maja do 24 czerwca 2022 roku przyjmujemy wnioski o przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Motor Lublin (wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania) chłopców urodzonych w latach 2007-2008, którzy w tym roku kończą ósmą klasę szkoły podstawowej. Po złożeniu wniosku należy przystąpić do testów sprawności fizycznej, które odbędą się w dwóch terminach 6 (termin podstawowy) i 13 czerwca 2022 (termin rezerwowy). Szczegółowy opis testów znajduje się zakładce testy sprawnościowe.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 23 maja do 24 czerwca w biurze klubu Motor Lublin, mieszczącym się na Arenie Lublin, przy ulicy Stadionowej 1. Biuro mieści się na pierwszym piętrze i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00.

17 czerwca 2022 roku opublikujemy listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wyniki z prób sprawności fizycznej (testów).

Od 24 czerwca do 14 lipca osoby, które złożyły wniosek o przyjęcie do szkoły oraz uzyskały pozytywny wynik w testach sprawności fizycznej będą zobowiązane do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne i sportowe. 

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie opublikowana w dniu 22 lipca 2022 roku na stronie internetowej motorlublin.eu/akademia natomiast czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki uczniowie/zawodnicy będą mieli do 28 lipca 2022 roku, do godz. 15:00. Ostateczna lista osób przyjętych zostanie podana do wiadomości dzień później – 29 lipca. W przypadku, kiedy konieczna byłaby rekrutacja uzupełniająca, zostanie ona przeprowadzona w terminie od 2 do 31 sierpnia.

Ściągawka poniżej ;)!

Rozgrywki

Sponsorzy

Partner strategiczny


Sponsorzy główni


Partnerzy główni


Partnerzy techniczni


Sponsorzy akademii


Partnerzy akademii