Testy sprawnościowe

1. Szybkość – bieg na 30 metrów /hala/

Opis próby: Zawodnik staruje z pozycji wysokiej w dowolnym momencie. Pomiar czasu wykonywany jest na fotokomórce.

Ocena: Zawodnik wykonuje dwie próby – odnotowany zostaje lepszy wynik. Wynik mierzony
z dokładnością do 0,01 s.

2. Skoczność (moc) – skok w dal z miejsca /hala/

Opis próby: Zawodnik ustawiony za linią, odbijając się jednocześnie z dwóch nóg wykonuje skok w dal. Odległość skoku liczona jest od linii do pięty zawodnika (stopy ustawionej bliżej linii). Skok z upadkiem lub podparciem uznawany jest za próbę nieważną.

Ocena: Zawodnik wykonuje dwie próby – odnotowany zostaje lepszy wynik (w cm).

3. Prowadzenie piłki /hala/

Opis próby: Zawodnik ustawiony z piłką na linii startu ma za zadanie jak najszybciej poprowadzić piłkę do linii mety po określonym torze. Pomiar czasu rozpoczyna się w momencie przeprowadzenie piłki przez linię startu, kończy w momencie przebiegnięcia zawodnika przez linię mety (zawodnik, musi kontrolować piłkę do zakończenia próby).

Ocena: Zawodnik wykonuje dwie próby – odnotowany zostaje lepszy wynik. Wynik mierzony
z dokładnością do 0,01 s.

4. Zwroty z piłką /hala/

Opis próby: Zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 6 zwrotów z piłką między liniami wyznaczonymi pachołkami oddalonymi od siebie o 5 m. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z poruszeniem piłki leżącej na linii przez zawodnika. Zawodnik musi poprowadzić piłkę za jedną i drugą linię (piłka przekroczy całym obwodem linię, wykonując zwroty z nią) 6 razy. Zawodnik kończy próbę, przekraczając linię startu i zatrzymując piłkę stopą.

Ocena: Zawodnik wykonuje dwie próby – odnotowany zostaje lepszy wynik. Wynik mierzony
z dokładnością do 0,01 s.

5. Gra 1x1 /boisko/

Opis próby: Zadaniem zawodników jest naprzemienne przechodzie z gry 1x1 w ataku do gry 1x1 w obronie. Oceniana jest kontrola i tempo prowadzenia piłki, prowadzenie i strzał pod presją przeciwnika, skuteczność działań w ofensywie, ale także szybkość przejścia z działań w ataku
do obrony, umiejętności 1x1 w defensywie.

Ocena: Skala 1-5 (mnożnik x4, maksymalnie do zdobycia 20 punktów)

6. Gra 1x1 /boisko/

Opis próby: Zadaniem zawodników jest naprzemienne przechodzie z gry 1x1 w ataku do gry 1x1 w obronie. Oceniana jest kontrola i tempo prowadzenia piłki, prowadzenie i strzał pod presją przeciwnika, skuteczność działań w ofensywie, ale także szybkość przejścia z działań w ataku
do obrony, umiejętności 1x1 w defensywie.

Ocena: Skala 1-5 (mnożnik x4, maksymalnie do zdobycia 20 punktów)

Rozgrywki

Sponsorzy

Partner strategiczny


Sponsorzy główni


Partnerzy główni


Partnerzy techniczni


Sponsorzy akademii


Partnerzy akademii