Media

Akredytacje jednorazowe:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz za pośrednictwem formularza:

Formularz akredytacyjny – akredytacje jednorazowe

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!

 


 

Kontakt e-mail dla mediów: media@motorlublin.eu

Kontakt telefoniczny dla mediów: Anna Sobka, +48 725 307 556