Władze klubu

Zarząd klubu:
– Marta Daniewska (p.o. Prezesa Zarządu) – od 30 października 2020 r.

Rada nadzorcza:
– Bogusław Leśnodorski
– Robert Żyśko
– Piotr Dreher
– Kamil Balcerek
– Tomasz Widerlik